Efluelda

Doplněk názvu inj sus isp 1x0,7ml+1sj
Cesta subkutánní/intramuskulární podání
Léková forma injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce
Balení 1x 0,7 ml + 1 sj
Síla
Obal předplněná injekční stříkačka
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
ATC J antiinfektiva pro systémovou aplikaci
J07 vakcíny
J07B virové vakcíny
J07BB vakcíny proti chřipce
J07BB02 chřipka, inaktivovaná vakcína, štěpený virus nebo povrchový antigen
Účinná látka haemagglutinum (hemaglutinin) 60 μg

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 343,62 Kč
Zvýšená úhrada zdravotní pojišťovny 1036,85 Kč
Započitatelný doplatek 0,00 Kč
Započitatelný doplatek při zvýšené úhradě 0,00 Kč
Maximální doplatek 693,23 Kč

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services