Posaconazole Teva Pharma

Doplněk názvu 100mg tbl ent 24 iii
Cesta perorální podání
Léková forma enterosolventní tableta
Balení 24
Síla 100 mg
Obal blistr
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
Indikační skupina antimycotica (lokální i celková)
Antimykotika jsou léčivé přípravky proti plísňovým a houbovým onemocněním.
ATC J antiinfektiva pro systémovou aplikaci
J02 antimykotika pro systémovou aplikaci
J02A antimykotika pro systémovou aplikaci
J02AC triazolové deriváty
J02AC04 posakonazol
Účinná látka

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 2050,13 Kč
Zvýšená úhrada zdravotní pojišťovny 7960,56 Kč
Započitatelný doplatek 8510,14 Kč
Započitatelný doplatek při zvýšené úhradě 3665,59 Kč
Maximální doplatek 17702,51 Kč

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services