Buprenorfin Stada

Doplněk názvu 40mcg/h tdr emp 4
Cesta transdermální podání
Léková forma transdermální náplast
Balení 4
Síla 40 μg/h
Obal sáček
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
ATC N nervový systém
N02 analgetika
N02A opioidní analgetika (anodyna)
N02AE deriváty oripavinu
N02AE01 buprenorfin
Účinná látka
Návykové látky (možnost vzniku závislosti) psychotropní látky zařazené do seznamu II (příloha č. 5 k zákonu č. 167/1998 Sb.)

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 941,83 Kč
Započitatelný doplatek 0,00 Kč
Maximální doplatek 336,22 Kč
Lékárny bez doplatku

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services