Cymevene

Doplněk názvu 500mg inf plv csl 1
Cesta intravenózní podání
Léková forma prášek pro koncentrát pro infuzní roztok
Balení 1
Síla 500 mg
Obal injekční lahvička
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
Indikační skupina chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik)
Chemoterapeutika jsou léčivé přípravky užívané proti mikrobiálním onemocněním.
ATC J antiinfektiva pro systémovou aplikaci
J05 antivirotika pro systémovou aplikaci
J05A přímo působící antivirotika
J05AB nukleosidy a nukleotidy, kromě inhibitorů reverzní transkriptázy
J05AB06 ganciklovir
Účinná látka ganciclovirum (ganciklovir) 500 mg

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 703,01 Kč
Započitatelný doplatek 0,00 Kč
Maximální doplatek 240,18 Kč

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services