Linezolid Accord

Doplněk názvu 2mg/ml inf sol 10x300ml
Cesta intravenózní podání
Léková forma infuzní roztok
Balení 10x 300 ml
Síla 2 mg/ml
Obal vak
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
Indikační skupina antibiotica (proti mikrobiálním a virovým infekcím)
Antibiotika jsou léčivé přípravky, které zabíjejí mikroorganismy (baktericidní účinek) nebo potlačují jejich růst (bakteriostatický účinek).
ATC J antiinfektiva pro systémovou aplikaci
J01 antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci
J01X jiná antibakteriální léčiva
J01XX jiná antibakteriální léčiva
J01XX08 linezolid
Účinná látka

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 2055,94 Kč
Započitatelný doplatek 0,00 Kč
Maximální doplatek 14012,46 Kč

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services