Cigenta

Doplněk názvu 136mmol/l inf sol 8x1500ml safelock
Cesta mimotělní podání
Léková forma infuzní roztok
Balení 8x 1500 ml safelock
Síla 136 mmol/l
Obal vak
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
ATC B krev a krvetvorné orgány
B05 krevní náhrady, infuzní a perfuzní roztoky
B05Z hemodialyzační a hemofiltrační roztoky
B05ZB hemofiltrační roztoky
Účinná látka

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny nehrazeno

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services