Apeneta

Doplněk názvu 250mg tbl pro 60(2x30)
Cesta perorální podání
Léková forma tableta s prodlouženým uvolňováním
Balení 60 (2x 30)
Síla 250 mg
Obal obal na tablety
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
ATC N nervový systém
N02 analgetika
N02A opioidní analgetika (anodyna)
N02AX jiná opioidní analgetika
N02AX06 tapentadol
Účinná látka tapentadolum (tapentadol) 250 mg
Návykové látky (možnost vzniku závislosti) omamné látky zařazené do seznamu I (příloha č. 1 k zákonu č. 167/1998 Sb.)

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 1297,50 Kč
Zvýšená úhrada zdravotní pojišťovny 3885,62 Kč
Započitatelný doplatek 2961,13 Kč
Započitatelný doplatek při zvýšené úhradě 0,00 Kč
Maximální doplatek 2961,13 Kč

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Palexia Retard 250mg tbl pro 60 tableta s prodlouženým uvolňováním 60 250 mg na recept 2961,13 Kč
Taboxea 250mg tbl pro 60 tableta s prodlouženým uvolňováním 60 250 mg na recept 2961,13 Kč
Logo - Amazon Web Services