Biphozyl

Doplněk názvu hmd/hfl sol 2x5000ml
Cesta hemodialýza/intravenózní podání
Léková forma roztok pro hemodialýzu/ hemofiltraci
Balení 2x 5000 ml
Síla
Obal vak
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
Indikační skupina varia
ATC B krev a krvetvorné orgány
B05 krevní náhrady, infuzní a perfuzní roztoky
B05Z hemodialyzační a hemofiltrační roztoky
B05ZB hemofiltrační roztoky
Účinná látka

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny nehrazeno

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services