Phesgo

Doplněk názvu 1200mg/600mg inj sol 1x15ml
Cesta subkutánní podání
Léková forma injekční roztok
Balení 1x 15 ml
Síla 1200 mg/ 600 mg
Obal injekční lahvička
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
ATC L cytostatika a imunomodulační léčiva
L01 cytostatika
L01F monoklonální protilátky a konjugáty protilátka - léčivo
L01FY kombinace monoklonálních protilátek a konjugátů protilátka - léčivo
L01FY01 pertuzumab a trastuzumab
Účinná látka

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 157184,38 Kč
Započitatelný doplatek 0,00 Kč
Maximální doplatek 16234,94 Kč

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services