Corvaton Forte

Doplněk názvu 4mg tbl nob 30
Cesta perorální podání
Léková forma tableta
Balení 30
Síla 4 mg
Obal blistr
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
Indikační skupina vasodilatantia
Vazodilatancia jsou léčivé přípravky rozšiřující cévy. Užívají se k léčbě ischemických chorob ICHS, ICHDK, vysokého krevního tlaku a srdečního selhání.
ATC C kardiovaskulární systém
C01 kardiaka
C01D vazodilatancia používaná u onemocnění srdce
C01DX jiná vazodilatancia používaná u onemocnění srdce
C01DX12 molsidomin
Účinná látka

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 39,43 Kč
Započitatelný doplatek 40,04 Kč
Maximální doplatek 40,04 Kč

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services