Fredalix

Doplněk názvu 267mg tbl flm 252x1
Cesta perorální podání
Léková forma potahovaná tableta
Balení 252x 1
Síla 267 mg
Obal jednodávkový blistr
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
ATC L cytostatika a imunomodulační léčiva
L04 imunosupresiva
L04A imunosupresiva
L04AX jiná imunosupresiva
L04AX05 pirfenidon
Účinná látka

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 25777,14 Kč
Započitatelný doplatek 0,00 Kč
Maximální doplatek 10385,61 Kč

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services