Brukinsa

Doplněk názvu 80mg cps dur 120
Cesta perorální podání
Léková forma tvrdá tobolka
Balení 120
Síla 80 mg
Obal obal na tablety
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
ATC L cytostatika a imunomodulační léčiva
L01 cytostatika
L01E inhibitory proteinkináz
L01EL inhibitory brutonovy tyrosinkinázy (btk)
L01EL03 zanubrutinib
Účinná látka

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 116663,03 Kč
Započitatelný doplatek 0,00 Kč
Maximální doplatek 12061,49 Kč

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services