Sufentanil Hameln

Doplněk názvu 50mcg/ml inj/inf sol 10x1ml
Cesta intravenózní/epidurální podání
Léková forma injekční/ infuzní roztok
Balení 10x 1 ml
Síla 50 μg/ml
Obal ampulka (ampule)
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
ATC N nervový systém
N01 anestetika
N01A anestetika celková
N01AH anestetika opioidní
N01AH03 sufentanil
Účinná látka sufentanilum (sufentanil) 0,05 mg
Návykové látky (možnost vzniku závislosti) omamné látky zařazené do seznamu I (příloha č. 1 k zákonu č. 167/1998 Sb.)

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 294,80 Kč
Započitatelný doplatek 0,00 Kč
Maximální doplatek 52,92 Kč

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services