Artiss

Doplněk názvu sol gku 1x1ml+1ml prima
Cesta epilezionální podání
Léková forma roztok pro tkáňové lepidlo
Balení 1x 1 ml + 1 ml PRIMA
Síla
Obal injekční stříkačka
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
Indikační skupina varia
ATC B krev a krvetvorné orgány
B02 hemostyptika, hemostatika
B02B vitamin K a jiná hemostatika
B02BC lokální hemostatika
B02BC30 lokální hemostatika, kombinace
Účinná látka

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny nehrazeno

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services