Comirnaty

Doplněk názvu 3mcg/dáv inj cnc dis 10x0,4ml
Cesta intramuskulární podání
Léková forma koncentrát pro injekční disperzi
Balení 10x 0,4 ml
Síla 3 μg/dáv
Obal injekční lahvička
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
ATC J antiinfektiva pro systémovou aplikaci
J07 vakcíny
J07B virové vakcíny
J07BN vakcíny proti covid-19
J07BN01 covid-19, RNA vakcína
Účinná látka

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny nehrazeno

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services