Arexvy

Doplněk názvu inj pls sus 1+1x0,5ml
Cesta intramuskulární podání
Léková forma prášek a suspenze pro injekční suspenzi
Balení 1 + 1x 0,5 ml
Síla
Obal injekční lahvička
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
ATC J antiinfektiva pro systémovou aplikaci
J07 vakcíny
J07B virové vakcíny
J07BX jiné virové vakcíny
J07BX05 vakcíny proti infekcím vyvolaným respiračním syncytiálním virem
Účinná látka

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny nehrazeno

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services