Malacef 60

Doplněk názvu 60mg inj pso lqf 6x60mg+6x1ml amp
Cesta intravenózní podání
Léková forma prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
Balení 6x 60 mg + 6x 1 ml amp
Síla 60 mg
Obal injekční lahvička
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
ATC P antiparazitika, insekticidy a repelenty
P01 antiprotozoika
P01B antimalarika
P01BE artemisinin a deriváty, samotný
P01BE03 artesunát
Účinná látka

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny nehrazeno

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services