Menasu

Doplněk názvu 100mcg slg tbl nob 30
Cesta podání pod jazyk
Léková forma sublingvální tableta
Balení 30
Síla 100 μg
Obal blistr
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
ATC N nervový systém
N02 analgetika
N02A opioidní analgetika (anodyna)
N02AB deriváty fenylpiperidinu
N02AB03 fentanyl
Účinná látka fentanylum (fentanyl) 0,1 mg
Návykové látky (možnost vzniku závislosti) omamné látky zařazené do seznamu I (příloha č. 1 k zákonu č. 167/1998 Sb.)

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 5418,84 Kč
Započitatelný doplatek 0,00 Kč
Maximální doplatek 0,00 Kč

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Fentalis Akut 100mcg slg tbl nob 30x1 sublingvální tableta 30x 1 100 μg na recept 0,00 Kč
Lunaldin 100mcg slg tbl nob 30 sublingvální tableta 30 100 μg na recept 0,00 Kč
Logo - Amazon Web Services